Fysioterapeut = sjukgymnast

Sedan 2014 har yrket en ny benämning, fysioterapeut. Därmed har utbildningen ändrat namn från sjukgymnastutbildningen till fysioterapeututbildningen och alla nyutbildade får titeln fysioterapeut. Redan legitimerade sjukgymnaster kan välja om de vill byta till den nya titeln eller behålla namnet sjukgymnast. Båda titlarna är nu skyddade i lagstiftningen.

Jag har valt att byta titel till legitimerad fysioterapeut därför att jag tycker att det namnet visar mer på bredden i yrket. Titeln sjukgymnast begränsar, särskilt när man som jag drivs av att lyfta fram det friska. Fysioterapeut är dessutom en vanlig benämning internationellt.

Observera att all verksamhet i mitt företag, Full av kraft Christina Fors, är att betrakta som friskvård. Jag erbjuder ej sjukvårdande behandling.