Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom, BK, är en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsform med rötter i psykiatrin men som nu kommit att bli alltmer vanlig inom primärvården och då kanske främst vid långvarig smärta, stressrelaterade besvär, depression och ångest. BK kan även användas i förebyggande syfte för att lära sig arbeta mer ergonomiskt med kroppen, för att återhämta sig från stress och för att bli en mer hel människa eftersom i BK integreras kropp/själ/ande.

Ja, men vad innebär det mer konkret då?
Genom enkla rörelser i liggande, sittande, stående, gående övas en hållning och ett rörelsemönster som ger frihet åt muskler och leder så att vi inte överbelastar dessa. Med rörelser anpassade efter människans anatomiska förutsättningar söker vi det mest harmoniska och effektiva sättet att röra kroppen och vi skapar genom detta förutsättningar för en fri andning.

Men vi är inte maskiner som skall bli så effektiva som möjligt. En viktig komponent är att vara mentalt närvarande i kroppen under det att man övar så att man blir mer lyhörd för kroppsliga sensationer av olika slag. Detta övas i såväl rörelse som i stillhet, varför också meditation är en del av BK.

Kroppen talar till oss. Genom att vara mer närvarande här och nu i kroppen kommer vi mer i kontakt med våra innersta känslor och blir allt bättre på att härbärgera dem vare sig de är behagliga eller ej. Det är enormt viktigt eftersom när vi orkar vara i kontakt med jobbiga känslor inuti så klingar de av, när vi istället flyr från dem brukar de ha den dåliga smaken att öka.

Att verkligen kunna njuta av ögonblicken i de behagliga lustfyllda stunderna är förstås en gåva. Genom att  ta kroppen på allvar och öva vår lyhördhet för den,  kan vi  lära oss att sätta goda gränser. Det kan handla om att inte låta oss överbelastas vare sig fysiskt eller mentalt, att inte kränka oss själva. Att vara oss själva mer fullt ut. Vi har visserligen en kropp som kan utföra olika saker åt oss, men vi är också den kroppen, den levda kroppen. Att öva BK är att få tillgång till sin fulla kraft.