Kort BK-historik

Basal Kroppskännedom är en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsform med rötter i såväl österländskt tänkande såsom zenmeditation och tai-chi som västerländsk rörelsetradition och biomedicinsk kunskap.

Grundaren var en svensk sjukgymnast vid namn Gertrud Roxendal (1931-2002) som var verksam inom psykiatrin. Hon hade dock starkt influerats av Jacques Dropsy, en fransk mimartist och psykoterapeut som utvecklat en metod som han kallar psykotoni, något som innefattar såväl fysiska som psykiska övningar. Dropsy kom flera gånger under 1970-80-talen till Sverige för att leda kurser i zen-meditation, T’ai Chi Ch’uan, kommunikation med mera.

En annan person som brukar nämnas i sammanhanget är prästen Hans Hof (1922-2011). Han introducerade zenmeditationen i Sverige och 1972 grundade han Rättviks meditationscentrum där han ledde kurser i zenmeditation in på 1980-talet. Det var Hans Hof som bjöd in Jacques Dropsy till Sverige efter att ha mött honom i Paris, där de båda gick i lära hos zenläraren och munken Taisen Deshimaru.