Kroppsjaget

”Jaget är först och främst ett kroppsjag.”

Så skrev Sigmund Freud i boken Jaget och detet. Han menade att jaget utvecklades genom kroppsliga sinnesförnimmelser.

I Basal Kroppskännedom stärker man kroppsjaget genom att förstärka förhållandet till de fem kroppsjagsfunktionerna: förankring, mittlinje eller balanslinje, centrum, andning och flöde.

Med förankring menas att ge sin tyngd till underlaget, att slappna av.

Mittlinjen eller balanslinjen är det vi förhåller oss till då vi söker den hållning där djupt liggande muskulatur, det vill säga kroppens hållningsmuskler, har förutsättningar att arbeta och hålla kroppen uppe. Då vi kommer ur vår hållning tvingar vi ytlig muskulatur att hjälpa till att hålla kroppen uppe, något som ofta ger upphov till spänningar och smärta. Det blir då svårare att slappna av.

Centrum är det område som sitter djupt in i kroppen i höjd med solar plexus. Ett område att samla sig kring såväl fysisk som mentalt. Då vi i våra rörelser utgår från centrum får vi bättre tillgång till vår kraft och våra rörelser blir mer harmoniska.

Andningen är aldrig så fri som när vi är medvetslösa, när vi inte lägger oss i och styr vår andning. I Basal Kroppskännedom övar vi på att uppmärksamma vår andning och att släppa kontrollen av den, att vara i det som är. Vi söker också en harmoni mellan andning och rörelse genom att i våra rörelser utgå från vår andning – då skapas ett bättre flöde i dem.

Flödet längs balanslinjen, muskulatur och tyngdkraft, kan blockeras av spänningar, en felaktig hållning eller ett felaktigt rörelsemönster. Vi övar flödet genom att söka svikten, elasticiteten och lättheten i rörelserna. Basal Kroppskännedom har hämtat mycket inspiration från Tai Chi Chuan och där säger man:

”I rörelse rör dig som vatten, i stillhet stå fast som ett berg.”