Min upptäcktsresa

Det var under sjukgymnastutbildningen som jag först kom i kontakt med Basal Kroppskännedom. Det var kärlek vid första ögonkastet kan man säga. Sommarlovet 2002 deltar jag i en träningsgrupp i Basal Kroppskännedom och påbörjar därmed det egna regelbundna övandet som pågått sedan dess.

Lärling i Basal Kroppskännedom 2003-2004, egentligen finns det ingenting som heter lärling i dessa sammanhang men det stämmer i praktiken. Jag hade den otroliga förmånen att i början av min sjukgymnastkarriär arbeta nära samman med Monica Möller som har terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom. Hon sporrade mig i att tidigt våga hålla i egna grupper trots min ringa kompetens där hon deltog och gav mig feedback efteråt. Dessutom deltog jag i de grupper hon ledde så att jag fick mycket egen träning vilket var en absolut förutsättning.

Det var Monica som under denna tid introducerade mig i tai-chi och den korta yangformen. Hon presenterade mig också för föreningen Zenvägen där jag gått kurser i såväl meditation som tai-chi. Jag är Monica oändligt tacksam för att hon tog mig under sina vingar.

Under min vidareutbildning mot Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom har jag genom åren stött på flera olika lärare från Institutet för Basal Kroppskännedom, se http://www.ibk.nu/

Lärarna har en gemensam grund men är individuellt mycket olika och har alla inspirerat mig, var och en på sitt sätt. Jag vill särskilt nämna några: Vivianne Nordwall fick mig tidigt intresserad av ljudandets betydelse. Monica Mattsson betonade betydelsen av att skapa trygghet i rummet. Kerstin Persson har lärt mig att lyssna och guida med mina händer och Ingrid Olsson Nordgren har väckt den sanna upptäckarglädjen och nyfikenheten.

Ljudandets betydelse ledde till att jag började sjunga i kör och ta sånglektioner för Jessica Elfvengren. Det var de olika uppvärmningsövningarna och hur de kunde hjälpa mig att hitta en bättre inbalansering i kroppen som lockade mig.

På en tågresa på väg till en av mina kurser i Basal Kroppskännedom mötte jag sångerskan och logonomen (röstpedagogen) Agneta Stolpe och vi fann varandra. Jag med min tanke om att ljuden hjälper mig att balansera in kroppen, och Agneta med sina tankar om hur viktigt det är att stämma ”instrumentet kroppen” för att nå ut med sin röst.

Agneta väckte också mitt intresse för kulning. Att kula är att använda rösten som fäbodsjäntorna gjorde förr i tiden då de lockade hem djuren eller kommunicerade med varandra mellan fäbodarna, det var viktigt att nå ut långt med sin röst. Jag har haft förmånen att gå en kulningskurs för Agneta och hoppas på att det blir tillfälle till flera framöver.

Med kulningen väcktes intresset för folkmusiken och jag började sjunga i folkmusikkören Lei-La för folksångerskan Eva Rune. Eva lägger stor vikt vid kroppen i de olika uppvärmningsövningarna och inspirerar mig till att hitta min alldeles unika röst som är en del av min identitet.

Tai-chi har kommit att bli en viktig del av mitt liv. Jag missar aldrig en workshop i ”push-hands” i Göteborg med Caroline Ross från Great River School of Tai-chi i London.

Den person som formar mig mycket i detta nu är Gudrun Gylling. Sedan 2011 har hon lärt mig den långa yangformen. Det tog 3 år att lära sig formen utantill i det yttre. Nu pågår det spännande finslipandet och utforskandet både genom gruppträning och sedan 2014 även genom individuella lektioner. Jag har lång väg kvar, men det är just det som gör det så spännande.

”I rörelse rör dig som vatten, i stillhet stå fast som ett berg .”