Teorierna bakom Basal Kroppskännedom

Ekipaget är en urgammal illustration av människan som avbildas med en vagn, en häst, en kusk och en resenär. Jacques Dropsy, en av förgrundspersonerna för Basal Kroppskännedom,  använde ekipaget för att illustrera vad han kallar för ”människans fyra existensnivåer”.

Vagnen representerar då ”man of stone” eller ”den fysiska nivån”, det vill säga skelett, muskler, ledbrosk med mera.
När man övar är det viktigt att utföra rörelserna på rätt sätt, så att man hittar en hållning och ett rörelsemönster som inte överbelastar muskler och leder.

Hästen står för ”den fysiologiska nivån”, eller ”man of water”. Blodcirkulation, hormonproduktion och matsmältning hänger ihop med vatten.
När man övar handlar det om att söka ett flöde, en lätthet i rörelserna, och därigenom uppnå den balans mellan aktivitet och vila som är så nödvändigt för kroppen.

Kusken representerar ”den psykiska nivån” eller ”man of air”. Känslor, reaktioner, tankar och förmåga till uppmärksamhet räknas hit. Att ha kontakt med sina känslor är en förutsättning för att skapa goda och hållbara relationer. En utmattning kan ofta bero på en känslomässig/mental överbelastning. En så stark psykisk påfrestning får ofta konsekvenser även på vagnen (fysisk nivå) och hästen (fysiologisk nivå). Alla våra rörelser når den psykiska nivån, vi kommunicerar med kroppen. Visst har du någon gång varit med om att du sett på rörelsemönstret/hållningen hos någon du känner väl att hen är alldeles särskilt uppspelt, arg eller ledsen?
När man övar handlar det om att träna kroppskänsligheten och känselsinnet. Att lägga märke till de små nyanserna i kroppen: Var är det kontakt mellan min kropp och underlaget just nu? Hur känns underlaget? Hur är min andning? Hur upplever jag den här rörelsen?

Resenären representerar ”den existensiella/självreflekterande nivån” eller ”man of fire”. Man skulle kunna kalla den för den mänskliga nivån, då det är den som skiljer oss från djuren. Även djuren har känslor och kan drabbas av stress, men unikt för oss människor är att vi kan reflektera över våra känslor, tankar, handlingar. Vi kan fundera över meningen med livet, varifrån vi kommer och vart vi är på väg.
När man övar handlar det om att träna en mental närvaro som innefattar kropp och själ. Att ta ett steg tillbaka,  observera sig själv och lägga märke till känslor och kroppsupplevelser istället för att fastna i negativa tankar.

De olika nivåerna påverkar varandra starkt. ”Ekipaget” är beroende av att vagnen är i någorlunda skick och att hästen är frisk. Kusken behöver vara närvarande och vaken för att hästen skall göra det den skall och utan resenären förlorar ekipaget både riktning och mening.