Kärt barn har många namn

Tai chi chuan kan stavas på flera olika sätt beroende på vilket transkriptionssystem, (metod för att översätta kinesiska skrivtecken till bokstäver), man använder sig av. Tai chi chuan kommer från det äldre systemet, Wades/Giles, och tai ji quan från det nyare, pinyin.

Jag har valt att använda mig av det äldre sättet att skriva dels för att det verkar vara det vanligast förekommande fortfarande och dels för att de lärare jag i huvudsak studerar för nu använder sig av den stavningen och dels för att jag tror att det är så de flesta svenskar skulle gissa att de stavas.

Det kan dessutom sammanskrivas eller särskrivas och förstås förkortas till det mera vardagliga tai chi. Ibland ser man bindestreck mellan: tai-chi respektive tai-ji. Ibland skrivs det med apostrofer t’ai chi ch’uan. De vanligaste andra skrivsätten är taichi, taichi chuan och taichichuan respektive tai ji, taiji, tai ji quan, taiji quan och taijiquan. En stavning som jag aldrig sett men som kanske skulle ligga svensken allra närmast kanske skulle vara taj tji tjuán.