Om mig

Utbildning:
Sjukgymnastutbildningen 2000-2003, Göteborgs universitet

Vidareutbildning mot ”Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom” via ”Institutet för Basal Kroppskännedom” (skriftligt slutarbete pågår)

  • Skattning enligt BAS-skalorna, 2003 (Body Awareness Scales)
  • BK1, 2003
  • BK2, 2004
  • BK3, 2006
  • BK4, 2010
  • BAS MQ-E, 2012 (Body Awareness Scale Movement Quality and Experience)

Temakurser i Basal Kroppskännedom:

  • Att utveckla gruppledarskapet i Basal Kroppskännedom, 2003
  • Att guida Basal Kroppskännedom, 2005

Enstaka fördjupningsdagar i Basal Kroppskännedom genom åren.

Handledning i Basal Kroppskännedom, pågår sedan 2008